Skip to content
Free shipping within Thailand for minimum order THB 1,500.00
Free shipping within Thailand for minimum order THB 1,500.00

Country

Chaidim Peppermint Herbal Tea 5 Teabags ชายดิม ชาสมุนไพรเปปเปอร์มิ้นท์ บรรจุ 5 ถุงชา

by Chaidim
Original price 99.00 ฿ - Original price 99.00 ฿
Original price
99.00 ฿
99.00 ฿ - 99.00 ฿
Current price 99.00 ฿

PEPPERMINT LEAVES

Grown in the hills of Chiang Mai, in a gorgeous landscape surrounded with majestic ancient trees, our peppermint leaves are packed with refreshing aroma and intense menthol flavor to brighten your days and harmonize your soul.

Brewing Instructions: One teabag per cup (150 to 200 ml). Pour 95 C water and brew 1 to 2 minutes. Can be brewed twice.

Ingredient/Net Weight: Peppermint Leaves 1.5 g per triangle teabag

ใบเปเปอร์มินท์ของเราเพาะปลูกบนเนินเขาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นภูมิประเทศที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ ที่สวยงาม ใบเปเปอร์มิ้นท์ของเราเด็มไปด้วยกลิ่นหอมอโรม่าที่สดชื่นและมีรสชาตอเมนทอลเข้มข้น เพื่อให้วันของคุณสดใส เป็นชาสมุนไพรไม่มีคาเฟอีนสามารถดื่มด่ำได้ตลอดทั้งช่วงเช้าช่วงบ่าย

คำแนะนำในการชง: 1 ถุงชาต่อถ้วย (150 ถึง 200 มล.) เทน้ำ 95 องศาเซียลเซียส แล้วชง 1 ถึง 2 นาที สามารถชงได้ 2 ครั้ง

ส่วนประกอบ : ใบเปเปอร์มินท์