Skip to content
Free shipping within Thailand for minimum order THB 1,500.00
Free shipping within Thailand for minimum order THB 1,500.00

Country

Chaidim Peppermint Herbal Tea 25 Teabags ชายดิม ชาสมุนไพรเปปเปอร์มิ้นท์ บรรจุ 25 ถุงชา

by Chaidim
Original price 390.00 ฿ - Original price 390.00 ฿
Original price
390.00 ฿
390.00 ฿ - 390.00 ฿
Current price 390.00 ฿

PEPPERMINT LEAVES

Grown in the hills of Chiang Mai, in a gorgeous landscape surrounded with majestic ancient trees, our peppermint leaves are packed with refreshing aroma and intense menthol flavor to brighten your days and harmonize your soul.

Brewing Instructions: One teabag per cup (150 to 200 ml). Pour 95 C water and brew 1 to 2 minutes. Can be brewed twice.

Ingredient/Net Weight: Peppermint Leaves 1.5 g per triangle teabag

ใบเปเปอร์มินท์ของเราเพาะปลูกบนเนินเขาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นภูมิประเทศที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ ที่สวยงาม ใบเปเปอร์มิ้นท์ของเราเด็มไปด้วยกลิ่นหอมอโรม่าที่สดชื่นและมีรสชาตอเมนทอลเข้มข้น เพื่อให้วันของคุณสดใส เป็นชาสมุนไพรไม่มีคาเฟอีนสามารถดื่มด่ำได้ตลอดทั้งช่วงเช้าช่วงบ่าย

คำแนะนำในการชง: 1 ถุงชาต่อถ้วย (150 ถึง 200 มล.) เทน้ำ 95 องศาเซียลเซียส แล้วชง 1 ถึง 2 นาที สามารถชงได้ 2 ครั้ง

ส่วนประกอบ : ใบเปเปอร์มินท์