Skip to content
Free shipping within Thailand for minimum order THB 700.00
Free shipping within Thailand for minimum order THB 700.00

Country

Chaidim Tea Omakase Gift Voucher - ฿350 Gift Voucher ชายดิม ชาโอมากาเสะ ราคา 350 บาท

by Chaidim
Original price 350.00 ฿ - Original price 350.00 ฿
Original price
350.00 ฿
350.00 ฿ - 350.00 ฿
Current price 350.00 ฿

Chaidim Tea Omakase Gift Voucher - ฿350

To be used at Chaidim Teahouse in Bangkok Chinatown only.

Please book your seat at 0811105655 or LINE at TD - Chaidim Teahouse, from 10am to 5am daily.

We are closed on Monday.

See you soon. Have a nice Tea!

Gift Voucher ชายดิม ชาโอมากาเสะ ราคา 350 บาท

สามารถใช้กับร้านชา ชายดิม ที เฮาส์ เท่านั้น

กรุณาสำรองที่นั่งก่อนที่เบอร์โทรศัพท์ 0811105655 หรือ LINE @ TD - Chaidim Teahouse    

ตั้งแต่ 10.00-17.00  ร้านปิดทุกวันจันทร์

แล้วพบกัน !